Bảo hiểm doanh nghiệp

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN


Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

 

Những người hành nghề chuyên môn này phải thực hành công việc, thao tác nghề nghiệp chuyên môn đúng với sự cẩn thận và tay nghề đảm bảo yêu cầu chuyên môn đã đăng ký hoặc được giao. Tuy nhiên, trong thực tế do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn có thể xảy ra những trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba từ những hành động bất cẩn, những sai phạm hoặc thiếu sót trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn của VNI sẽ bồi thường trách nhiệm pháp lý của các kiến trúc sự và kỹ sư tư vấn của doanh nghiệp bạn với người thứ ba trong phạm vi bảo hiểm cụ thể như sau:

 

- Các chi phí khiếu nại và các khoản chi phí và phí tổn được Người được bảo hiểm chấp thuận

-  Thương tật con người, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình xây dựng phát sinh từ các hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất do Người được bảo hiểm phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải hoặc bị buộc là phạm phải trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn hồi tố

- Phát sinh trong quá trình của Người được bảo hiểm với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc giám sát thi công thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn,…..

 

Hãy liên hệ với chúng tôi theo Đường dây nóng 1900969690 và Chi nhánh gần nhất để biết thêm thông tin về các dịch vụ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn.