Bảo hiểm doanh nghiệp

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN


Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám chữa bệnh

 

Theo Nghị định 102/2011/NĐ-CP ngày 14-11-2011 của Chính phủ về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh, kể từ ngày 1-1-2012, các bệnh viện bắt đầu triển khai mua bảo hiểm trách nhiệm cho thầy thuốc về các tai biến, rủi ro trong khám, chữa bệnh do lỗi của người hành nghề. Chậm nhất là đến năm 2015, tất cả các bệnh viện phải hoàn tất mua loại bảo hiểm này. Các loại hình cơ sở khám, chữa bệnh còn lại, chậm nhất là năm 2017 phải hoàn tất mua bảo hiểm trách nhiệm cho người hành nghề.

 

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và bồi thường trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với người thứ ba thông qua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám chữa bệnh với phạm vi bảo hiểm sau:  

 

VNI sẽ thanh toán những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật Người được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả cho những tổn thất phát sinh từ việc bệnh nhân bị tổn thương về thân thể hoặc tinh thần hay bị chết do hoặc cho là do sai sót, hoặc bất cẩn trong khi thực hiện các dịch vụ nghề nghiệp hoặc do bỏ sót không thực hiện các dịch vụ nghề nghiệp mà lẽ ra phải được thực hiện, tại bệnh viện được nêu tên trong bản tóm tắt bảo hiểm hoặc tại cơ sở điều trị ngoại trú của bệnh viện đó hoặc trong xe cứu thương của bệnh viện đó.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi theo Đường dây nóng 1900969690 và Chi nhánh gần nhất để biết thêm thông tin về các dịch vụ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám chữa bệnh.