Bảo hiểm doanh nghiệp

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN


Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

 

Với vai trò san sẻ rủi ro đối với nhà sản xuất và hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với người tiêu dùng, Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của VNI được xây dựng và được xem là nhân tố không thể thiếu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa phát triển.

 

Theo đó, VNI sẽ bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý phát sinh của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm cung cấp, sửa chữa thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do họ thực hiện, trong pham vi cụ thể như sau:

 

- Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau),

- Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;

 

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng

- Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm;

- Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của VNI

 

Hãy liên hệ với chúng tôi theo Đường dây nóng 1900969690 và Chi nhánh gần nhất để biết thêm thông tin về các dịch vụ Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.