Bảo hiểm doanh nghiệp

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

 

Bằng những giải pháp toàn diện về Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm Hàng không sẵn sàng cung cấp sự đảm bảo về tài chính cho doanh nghiệp trước những rủi ro không lường trước đối với Tài sản của bạn, bao gồm:

 

- Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

- Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

- Bảo hiểm tài sản hỗn hợp

- Bảo hiểm tiền