Bảo hiểm doanh nghiệp

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

 

Bảo hiểm trách nhiệm của Bảo hiểm Hàng không sẽ là công cụ hiệu quả bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh đối với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng.

 

Hiện nay, chúng tôi đang có các loại hình bảo hiểm trách nhiệm sau:

 

- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám chữa bệnh