Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao dịch

20/05/2016 | 09:09 Bookmark and Share

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 19/5/2016, HĐQT đã ban hành Quyết định ố 49/QĐ- HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch; thời hạn kể từ ngày được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch.

Chi tiết Quyết định 49/QĐ- HĐQT.

Trân trọng kính báo./.


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN