Công bố thông tin về đơn vị ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

09/09/2014 | 14:44 Bookmark and Share

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông! 

Ngày 18/08/2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 số 186/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN