NQ HĐQT về chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2016

22/04/2016 | 11:07 Bookmark and Share

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 21/4/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 21/2016/NQ- HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/4/2016 để dự họp ĐHĐCĐ.

Chi tiết Nghị quyết số 21/2016/NQ- HĐQT.

Trân trọng./.


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN