NQ HĐQT về thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Thủ đô

09/11/2016 | 11:04 Bookmark and Share

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 09/11/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 66/2016/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm hàng không Thủ đô (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN