Thay đổi website công bố thông tin

07/07/2017 | 10:29 Bookmark and Share

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Kể từ ngày 07/7/2017 , trang web công bố thông tin của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không được thay đổi như sau:

-  Trang web trước khi thay đổi: http://vna-insurance.com/

-  Trang web sau khi thay đổi: http://bhhk.com.vn/

Địa chỉ website đăng tải thông tin thay đổi này là: http://vna-insurance.com/

http://bhhk.com.vn/

Chi tiết thông báo.

Trân trọng kính báo./.


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN