Thông báo thay đổi Kế toán trưởng

15/08/2013 | 14:08 Bookmark and Share

Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI) xin trân trọng công bố thông tin với các nội dung sau:

1- Công bố nội dung quyết định của HĐQT VNI về việc :
- Ông Phạm Tuấn Thắng - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Điện toán thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Điện toán của VNI kể từ ngày 06/02/2013.
(tải nội dung  tại đây)

- Bổ nhiệm ông Trần Việt Quân - Trưởng Ban Thư ký - Tổng hợp  giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính - Điện toán của VNI kể từ ngày 06/02/2013. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 06/02/2013 đến ngày 31/03/2014, kết thúc thời hạn bổ nhiệm HĐQT sẽ xem xét bổ nhiệm lại. 
(tải nội dung tại đây)


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN