Văn bản của Bộ TC về gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

17/05/2017 | 14:40 Bookmark and Share

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 17/5/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 6357/BTC-QLBH về gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng kính báo./.


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN