TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin về việc thoái vốn của Cổ đông lớn Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
28/10/2015 | 16:41
Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Xem tiếp >>

NQ HĐQT về thông qua kết quả nộp tiền mua cp, thông qua việc chào bán cp chưa phân phối hết
19/04/2017 | 11:03
NQ HĐQT về thông qua kết quả nộp tiền mua cp, thông qua việc chào bán cp chưa phân phối hết

Xem tiếp >>

Thông báo về việc thay đổi cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
03/01/2014 | 17:11
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông

Xem tiếp >>

QĐ của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Nghiệp vụ
13/06/2017 | 18:15
QĐ của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Nghiệp vụ

Xem tiếp >>

Thay đổi website công bố thông tin
07/07/2017 | 10:29
Thay đổi website công bố thông tin

Xem tiếp >>

Giấy phép thành lập VNI Khánh Hòa, VNI Nam Tây Nguyên
29/08/2016 | 09:59
Giấy phép thành lập VNI Khánh Hòa, VNI Nam Tây Nguyên

Xem tiếp >>

Thông báo về việc Công ty CP Bảo hiểm Hàng không trở thành công ty đại chúng quy mô lớn
22/07/2014 | 14:07
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông

Xem tiếp >>

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
16/04/2015 | 15:34
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Xem tiếp >>

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh
09/10/2015 | 15:12
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông

Xem tiếp >>

GP thành lập CN Bình Định
07/06/2016 | 11:12
GP thành lập CN Bình Định

Xem tiếp >>