TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tuyển dụng chuyên viên kế toán chuyên quản đơn vị
27/04/2017 | 14:06
Do nhu cầu mở rộng mạng lưới, VNI cần tuyển dụng vị trí chuyên viên kế toán chuyên quản Đơn vị, làm việc tại HO.

Xem tiếp >>

Chính sách nhân sự
24/02/2017 | 18:03
Nếu bạn là một thành viên của Đại gia đình VNI, bạn sẽ được hưởng rất nhiều chế độ, quyền lợi đối với CBNV

Xem tiếp >>

Tuyển dụng chuyên viên kế hoạch
27/04/2017 | 14:08
VNI đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí chuyên viên kế hoạch làm việc tại HO

Xem tiếp >>