Ký hiệu văn bản Tiêu đề Ngày ban hành Trích yếu
98-2013-ND-CP NĐ QĐ xử phạt VPHC trong KD Bảo hiểm 28/08/2013 NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KDBH
24-2010-QH10 Luật kinh doanh BH 2010 12/09/2010 Luật kinh doanh bảo hiêm số 24/2010/QH10
61-2010-QH12 Luật sửa đổi Luật KDBH 24/11/2010 Luật sửa đổi bổ sung luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010
46-2007-ND-CP NĐ quy định chế độ tài chính với DNBH 24/03/2007 NĐ số 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với DNBH, DN môi giới BH
123-2011-ND-CP NĐ hướng dân thi hành Luật KDBH 28/12/2011 NĐ 123/2011/NĐCP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi luật KDBH và sửa đổi, bổ sung NĐ 45/2007/NĐ-CP, NĐ 46/2007/NĐ-CP.
124-2012-TT-BTC TT hướng dẫn thi hành NĐ 45/200/NĐ-CP 30/07/2012 TT hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 45/2007/NĐ-CP và NĐ 123/2011/NĐ-CP
125-2012-TT-BTC TT HD chế độ tài chính với DN Bảo hiểm 30/07/2012 TT hướng dẫn chế độ tài chính đối với DNBH (Thay thế TT 156/2007/TT-BTC và Điều 2 TT 86/2009/TT-BTC).
BH31 Các văn bản luật về Kế toán Bảo hiểm 01/08/2013 Các văn bản luật về Kế toán Bảo hiểm

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ